กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกษรา อินนุรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสโรชา ไชยเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวส้อฝีหยะ ยาชะรัด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4