ติดต่อเรา
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
186 หมู่ 4   ตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 074605236 เบอร์โทรสาร 074605236
Email : Charad.54@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน