รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
186 หมู่ 4   ตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 074605236 เบอร์แฟกส์ 074605236
Email : Charad.54@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :